Sylvia Pastijn

Balieassistente, tevens ook opgeleid in de infectiepreventie, bedrijfshulpverlening en AED.